Veikko Keränen, Jouko Teeriaho, Lapin AMK 2021

Salausmenetelmät osa 1    ( osa 2 löytyy tästä )

LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA


 • Johdanto, suoritus ja arviointi  pdf
 • Osa 1 voidaan ladata yhtenä kokonaisuutena Mathematica Notebook -muodossa  nb
 • Tiedoston lukemiseen tarvitaan erillinen ohjelma – tässä ilmainen Wolfram CDF Player 
 • Koko sisältö löytyy alempaa myös erillisinä pdf-tiedostoina:


  1.  Jaollisuus  pdf

 • 1.1 - Tekijöihin jako 
 • 1.2 - Jakoalgoritmi 
 • 1.3 - Alkuluvut 
 • 1.4 - Suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen jaettava 
 • 1.5 - Aritmetiikan peruslause 
 • Harjoitustehtävät (1 - 10) kappaleeseen 1  pdf
 • 2.  Eukleideen algoritmi  pdf

 • 2.1 - Suurimman yhteisen tekijän tehokas laskutapa 
 • 2.2 - Lineaarikombinaatio syt(a,b) = u a + v b 
 • 2.3 - Eukleideen algoritmin kompleksisuus 
 • Harjoitustehtävät (11 - 12) kappaleeseen 2  pdf
 • 3.  Kongruenssit  pdf

 • 3.1 - Jakojäännös ja kongruenssi 
 • 3.2 - Jäännösluokka 
 • 3.3 - Täydellinen jäännössysteemi 
 • 3.4 - Kongruenssien laskusääntöjä 
 • Harjoitustehtävät (13 - 23) kappaleeseen 3  pdf
 • 4.  Eulerin ja Fermat'n lauseet  pdf

 • 4.1 - Alkuluokka ja Eulerin fii-funktio 
 • 4.2 - Supistettu jäännössysteemi 
 • 4.3 - Eulerin ja Fermat'n lauseet 
 • 4.4 - Eulerin funktio ja kertolaskun säilyminen 
 • 4.5 - Suurien potenssien nopea laskeminen: Eulerin lause ja peräkkäiset neliöönkorotukset 
 • Harjoitustehtävät (24 - 30) kappaleeseen 4  pdf
 • Kaikki harjoitustehtävät kappaleisiin 1 - 4 (kooste tehtävistä 1 - 30)   pdf
 • Osan 1 kirjallisuutta  pdf
 • Salausmenetelmien osa 2 löytyy tästä

  Osan 1 liitteet

 • Liite 1   pdf

 • Liite 2   pdf